Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for jul (66 entries) (0.3967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jul-, *jul*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
July[N] กรกฎาคม
July[N] เดือนกรกฎาคม
julep[N] เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง, Syn. mint julep
Julian[N] จูเลียส ซีซาร์, See also: จักรพรรดิโรมันในยุค 361–363 ก่อนคริสตกาล
Julian[ADJ] ที่เกี่ยวกับจูเลียส ซีซาร์
julienne[ADJ] ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบางๆ
Julian calender[N] ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Julia setเซตจูเลีย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า jul **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
julWhat does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)
jul"When do you swim?" "I swim in July."
julRomeo and Juliet is on at the theatre.
julOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
jul"There is a tide" is, in fact, from a passage in Shakespeare's Julius Caesar.
julOn July 10, we will open our Sapporo branch.
julWe'll pay you on demand any day after July 10th.
julI received your letter of July 10.
julWould you please pick me up at the hotel on Friday July 11 at 10:00 a.m?
julI will start working on July 1.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
julep(จู'ลิพ) n. เครื่องดื่มรสหวานชนิดหนึ่ง (บางทีใส่ยา)
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน <คำอ่าน>เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
julienne(จูลีเอน') adj. ซึ่งตัดออกเป็นชิ้นบาง ๆ n. น้ำแกงเนื้อใส่ผักหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ
juliet capหมวกครอบชนิดหนึ่งของสตรี
july(จูไล') n. กรกฎาคม

English-Thai: Nontri Dictionary
July(n) เดือนกรกฎาคม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก.ค.[N] July, See also: Jul., Syn. กรกฎาคม
กรกฎาคม[N] July, Syn. เดือนกรกฎาคม, Example: โรงเรียนมีโปรแกรมจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ในวันที่ 20 เดือนกรกฎาคมนี้, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 7 ตามสุริยคติ ซึ่งเริ่มด้วยเดือนมกราคม มี 31 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันจูล[n. prop.] (Banjūn) EN: Banjul   
เดือนกรกฎาคม[n. exp.] (deūoen karakadākhom) EN: July   FR: mois de juillet [m] ; juillet [m]
กรกฎา[n.] (karakadā) EN: July   FR: juillet [m]
กรกฎาคม[n.] (karakadākhom) EN: July   FR: juillet [m]
ปฏิทินจูเลียน[n. exp.] (patithin Jūlīen) FR: calendrier julien [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
JULE JH UW1 L
JULY JH UW2 L AY1
JULY JH AH0 L AY1
JULI JH UW1 L IY0
JULES JH UW1 L Z
JULIN JH UW1 L IH2 N
JULIE JH UW1 L IY0
JULIO JH UW1 L IY0 OW0
JULIO HH UW1 L IY0 OW0
JULEP JH UW1 L AH0 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Jul (n) (jh @1 l ai1)
July (n) (jh uu1 l ai1)
Julio (n) (jh uu1 l i ou)
Julia (n) (jh uu1 l i@)
Julie (n) (jh uu1 l ii)
julep (n) (jh uu1 l i p)
Julian (n) (jh uu1 l i@ n)
Juliet (n) (jh u1 l i e t)
juleps (n) (jh uu1 l i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七月[qi1 yue4, 七月] July; seventh month [Add to Longdo]
七月一号[qi1 yue4 yi1 hao4, 七月一號] July 1 [Add to Longdo]
七月三十号[qi1 yue4 san1 shi2 hao4, 七月三十號] July 30 [Add to Longdo]
儒勒・凡尔纳[Ru2 le4 · Fan2 er3 na4, 儒勒・凡爾納] Jules Verne (1828-1905), French novelist specializing in science fiction and adventure stories, author of Around the World in Eighty Days 八十天环绕地球 [Add to Longdo]
朱莉娅[Zhu1 li4 ya4, 朱莉婭] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉亚[Zhu1 li4 ya4, 茱莉亞] Julia (name) [Add to Longdo]
茱莉雅[Zhu1 li4 ya3, 茱莉雅] Julia (name) [Add to Longdo]
马斯内[ma3 si1 nei4, 馬斯內] Jules Massenet (1842-1912), French composer [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Juli(n) |der| เดือนกรกฏาคม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Juli {m}July [Add to Longdo]
süßliches Getränkjulep [Add to Longdo]
Juliakolibri {m} [ornith.]Violet-bellied Hummingbird [Add to Longdo]
Julianamonarch {m} [ornith.]Kofiau Monarch [Add to Longdo]
Julius CäsarJulius Caesar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: jul Christmas; Yule From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: jul Christmas; Yule

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3967 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).