Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for ir (176 entries) (0.1451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ir-, *ir*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

iron wood (n) ต้นบุนนาค
See also: S. ceylon iron wood,
ironmasterช่างเหล็ก
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ire[N] ความกริ้วโกรธ, See also: ความโมโห, Syn. wrath, anger, Ant. good nature, calmness
irk[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. infuriate, annoy, irritate
Iran[N] ประเทศอิหร่าน
Iran[N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iraq[N] ประเทศอิรัก
Iraq[N] อิรัก
iris[N] ดอกไอริซ
iris[N] ม่านตา
iron[N] เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
iron[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
iralgia; iridalgiaอาการปวดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IRC (Internet Relay Chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IRC (Internet relay chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iridalgia; iralgiaอาการปวดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridectomeกรรไกรตัดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridectomyการตัดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irideremia; aniridiaสภาพไร้ม่านตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridopathyโรคม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoplegiaอัมพาตม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoptosisม่านตายื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ir **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
ir"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."
ir"Thirty dollars is a lot for that small room," he thought.
ir"Who is that girl?" "She is Keiko."
ir"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
ir"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
ir"Let me see .... Do you have tomato juice?" says Hiroshi.
irWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
ir"How often do the buses run in an hour?" "Every thirty minutes."
ir"This looks pretty interesting," Hiroshi says.
ir"Whose chair is this?" "It is mine."

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
iraq(อิแรค',อิราค') n. ประเทศอิรัก ทางเหนือของชาวอุดีอารเบีย เมืองหลวงชื่อแบกแดด., Syn. Irak (Cap: Baghdad)
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
ire(ไอ'เออะ) n. ความโกรธ., See also: ireless adj.
ireful(ไอ'เออฟูล) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล,โกรธง่าย,โมโหร้าย., See also: irefully adv. irefulness n., Syn. irascible
ireland(ไอ'เออเลินดฺ) n. ไอร์แลนด์., See also: irelander n.
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
ireful(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
Irish(adj) เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
Irish(n) ชาวไอริช,ภาษาไอริช
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
เครื่องรีดผ้า[N] ironing machine
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] irregular quadrilateral
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
ม่านตา[N] iris, Example: เขาหรี่ตาให้เล็กลงเพื่อปรับม่านตาของตัวเอง ให้เข้ากับระดับแสงในห้อง, Thai definition: เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRA AY1 R AH0
IRV ER1 V
IRE AY1 R
IRA AY1 AA1 R EY1
IRK ER1 K
IRAQ IY2 R AA1 K
IRON AY1 ER0 N
IRMA ER1 M AH0
IRKS ER1 K S
IRAS AY1 AA1 R EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IRA (n) (ai2 aa2 r ei1)
ire (n) (ai1 @ r)
irk (v) (@@1 k)
Iran (n) (i1 r aa1 n)
Iraq (n) (i1 r aa1 k)
Iris (n) (ai1 r i s)
iris (n) (ai1 @ r i s)
irks (v) (@@1 k s)
iron (v) (ai1 @ n)
Iraqi (n) (i1 r aa1 k ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ
苛立つ[いらだつ, iradatsu] (vt) ประสาทกิน ถูกกวนประสาท, See also: Related: 苛苛
以来[いらい, irai] (adv) หลังจาก
苛苛[いらいら, iraira] กระสับกระส่าย ประสาทกิน
入口[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
色々[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鋳る[いる, iru] Thai: หล่อ
[いろ, iro] Thai: สี English: colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งแต้มสีสัน English: to colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งหน้า English: to make up
医療[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
要る[いる, iru] Thai: ต้องการ
射る[いる, iru] Thai: ยิง English: to shoot
煎る[いる, iru] Thai: คั่ว English: to parch

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bu4 ke3 shou1 shi2, 不可收拾] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless [Add to Longdo]
不可逆[bu4 ke3 ni4, 不可逆] irreversible [Add to Longdo]
不可逆转[bu4 ke3 ni4 zhuan3, 不可逆轉] irreversible [Add to Longdo]
不能抵抗[bu4 neng2 di3 kang4, 不能抵抗] irresistible [Add to Longdo]
不规则[bu4 gui1 ze2, 不規則] irregular [Add to Longdo]
不规则四边形[bu4 gui1 ze2 si4 bian1 xing2, 不規則四邊形] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]
不负责任[bu4 fu4 ze2 ren4, 不負責任] irresponsible [Add to Longdo]
伊伦[Yi1 lun2, 伊倫] Irun (city in Basque region of Spain) [Add to Longdo]
伊拉克[Yi1 la1 ke4, 伊拉克] Iraq [Add to Longdo]
伊朗[Yi1 lang3, 伊朗] Iran [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらしてください[, irashitekudasai] (exp) (See いらっしゃってください) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃってください[, irasshattekudasai] (exp) (pol) (See いらっしゃる) please come (and visit us); please come (to our shop) [Add to Longdo]
いらっしゃる[, irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11) [Add to Longdo]
いろは歌;伊呂波歌[いろはうた, irohauta] (n) iroha poem [Add to Longdo]
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
情報資源管理[じょうほうしげんかんり, jouhoushigenkanri] IRM, Information Resource Management [Add to Longdo]
情報資源辞書システム[じょうほうしげんじしょシステム, jouhoushigenjisho shisutemu] IRDS, Information Resource Dictionary System [Add to Longdo]
色テーブル[いろテーブル, iro te-buru] colour table [Add to Longdo]
色モデル[いろモデル, iro moderu] colour model [Add to Longdo]
色空間[いろくうかん, irokuukan] colour space [Add to Longdo]
色座標系[いろざひょうけい, irozahyoukei] colour system [Add to Longdo]
色指標[いろしひょう, iroshihyou] color index [Add to Longdo]
色写像[いろしゃぞう, iroshazou] colour mapping [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ärger {m}irritation [Add to Longdo]
Belanglosigkeit {f} | Belanglosigkeiten {pl}irrelevance | irrelevances [Add to Longdo]
Beleuchtungsdichte {f}irradiance [Add to Longdo]
Bestrahlung {f}irradiation [Add to Longdo]
Betonstahlschere {f}iron bar cutter [Add to Longdo]
Bewässerung {f} | Wässerungen {pl}irrigation | irrigations [Add to Longdo]
Bewässerungsanlage {f} | Bewässerungsanlagen {pl}irrigation plant | irrigation plants [Add to Longdo]
Bewässerungsbedarf {m}irrigation requirement [Add to Longdo]
Bügelbrett {n}ironing board [Add to Longdo]
Bügeleisen {n}iron; flat-iron [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
以来[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
入り日[いりひ, irihi] die_untergehende_Sonne [Add to Longdo]
入り江[いりえ, irie] Bucht, -Bai, Meeresarm [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
入れ墨[いれずみ, irezumi] Taetowierung [Add to Longdo]
入口[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
医療[いりょう, iryou] aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
射る[いる, iru] schiessen [Add to Longdo]
彩る[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ir \Ir\ n. (Chem.) The chemical symbol for iridium, a metallic element of the platinum group. It has atomic number 77 and an atomic weight of 192.22. Syn: iridium. [WordNet 1.5] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ir- \Ir-\ A form of the prefix in-. See {In-}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: Ir n 1: a heavy brittle metallic element of the platinum group; used in alloys; occurs in natural alloys with platinum or osmium [syn: {iridium}, {Ir}, {atomic number 77}] 2: a board of the British government that administers and collects major direct taxes [syn: {Inland Revenue}, {IR}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IR Interface Repository (ORB) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IR Information Retrieval From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IR Internet Registry From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: ir go From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: ir go go; ride; travel

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1451 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).