Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for ibm (2 entries) (6.218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibm-, *ibm*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: IBM /I?B?M/ Once upon a time, the computer company most hackers loved to hate; today, the one they are most puzzled to find themselves liking. From hackerdom's beginnings in the mid-1960s to the early 1990s, IBM was regarded with active loathing. Common expansions of the corporate name included: Inferior But Marketable; It's Better Manually; Insidious Black Magic; It's Been Malfunctioning; Incontinent Bowel Movement; and a near- {infinite} number of even less complimentary expansions (see also {fear and loathing}). What galled hackers about most IBM machines above the PC level wasn't so much that they were underpowered and overpriced (though that counted against them), but that the designs were incredibly archaic, {crufty}, and {elephantine} ... and you couldn't fix them ? source code was locked up tight, and programming tools were expensive, hard to find, and bletcherous to use once you had found them. We didn't know how good we had it back then. In the 1980s IBM had its own troubles with Microsoft and lost its strategic way, receding from the hacker community's view. Then, in the 1990s, Microsoft became more noxious and omnipresent than IBM had ever been. In the late 1990s IBM re-invented itself as a services company, began to release open-source software through its AlphaWorks group, and began shipping {Linux} systems and building ties to the Linux community. To the astonishment of all parties, IBM emerged as a staunch friend of the hacker community and {open source} development, with ironic consequences noted in the {FUD} entry. This lexicon includes a number of entries attributed to ?IBM?; these derive from some rampantly unofficial jargon lists circulated within IBM's formerly beleaguered hacker underground. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: IBM International Business Machines (manufacturer, IBM)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  ibm 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
ibm
  • abbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน [Hope]
 

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
IBM, ICBM, BM, ABM, I'm, Ibo, ism, IBM's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
IBM, IBMs, im, ABM, ihm

Similar FRENCH words suggested by aspell:
in, ibis, ion

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.218 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).