Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for geri (7 entries) (3.047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geri-, *geri*. Possible hiragana form: げり

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: back 1. arka, sırt, geri 2. belkemigi 3. futbolda bek, müdafi. back to back arka arkaya, sırt sırta. be at one' back bir kimseye arka çıkmak. behind one' back birisinin arkasından, gıyabında. flat on one' back hasta, yatakta. get one' back up öfkeli veya dik başlı olmak. have one' back to the wall çıkmazda kalmak. turn one' back on a person veya a thing bir kimseye veya bir şeye sırt çevirmek 4. vazgeçmek 5. ihmal etmek.back scratcher kasağı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: back 1. geri, geriye 2. yine, tekrar. back and forth ileri geri. fall back upon a thing güvenmek sığınmak give back geri vermek 3. gerilemek, geri geri gitmek. keep back saklamak, gizlemek. look back geçmişi düşünmek, hayal etmek. back talk küstahça karşılaık verme.go back on inkar etmek, yerine getirmemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: backward, backwards 1. geriye doğru, tersine, geri geri 2. geçmiş zamanlara doğru, geri 3. geç kavrayan, geç ve yavaş öğrenen 4. isteksiz, çekingen 5. geç backwardly geriye doğru olarak backwardness geriye doğru olma 6. geç kavrama. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: little 1. (-r, -st 2. less veya lesser, least) küçük, ufak 3. (kıs.)a, az, cüzi 4. cici 5. ehemmiyetsiz, değersiz, naçiz 6. dar fikirli, geri 7. az miktarda 8. hemen hiç gibi 9. az miktar 10. ufak şey 11. az zaman. Little Bear, Little Dipper Küçükayı takımyıldızı. little by little azar azar, yavaş yavaş, tedricen. little or nothing hiç denecek kadar az, hemen hemen hiç. little theater amatör tiyatro 12. deneysel tiyatro. a little slam (briç) on üç elden ibaret bir oyunun on iki elini kazanma. in little minyatür halinde 13. (kıs.)a olarak. make little of ehemmiyet vermemek 14. pek az anlayabilmek. think little of kıymet vermemek, ehemmiyetsiz saymak 15. tereddüt etmemek. Little did I think Aklımdan geçirmedim. Give me a little time.Bana biraz vakit verin. He did what little he could. Elinden geleni yaptı. He little knows... Bilmiyor ki... Wait a little. Biraz bekle. littleness küçüklük. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: low 1. alçak, yüksek olmayan 2. alçaktaki, aşağıdaki 3. ekvatora yakın 4. ufka yakın 5. alçak gönüllü, mütevazı 6. hakir 7. az 8. ucuz, adi 9. yavaş 10. (müz.) pes 11. kuvvetsiz, zayıf, baygın 12. sıkıntılı 13. alçak, rezil 14. geri, medeniyetsiz 15. kısa, bodur, boysuz 16. karamsar 17. üzgün 18. alçak mevkide veya mevkie 19. ucuz fiyatla 20. pes olarak 21. mütevazı tarzda. low camp bayağı. low comedy fars. Low Countries Hollanda, Belçika ve Lüksemburg. low frequency alçak frekans. low gear birinci vites. low life yoksulluk. Low Mass Katolik kilisesinde müziksiz ve basit ayin. low pressure alçak basınç. low profile dikkati çekme - me siyaseti. low relief hafif kabartma. low tide cezir, inik deniz. high and low havas ve avam, herkes. lay low yatırmak, yatağa düşürmek 22. yıkmak, mahvetmek. lie low saklanmak 23. niyetlerini gizlemek, susup beklemek. run low bitmek üzere olmak. search high and low her yerde aramak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: rear 1. geri, arka 2. (ask.) artçı, dümdar 3. arkadaki, en geri. rear admiral (den.) tuğamiral rear guard dümdar kolu, artçı. rear line en geri asker safı. rearmost en geri, en sonraki. rear (sig.)ht (tüfekte) arpacık. rear view mirror (arabada) dikiz aynası. rearward geriye doğru 4. arkadaki. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: with- 1. (önek) karşı 2. geri.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.047 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).