Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for din (117 entries) (0.3104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -din-, *din*. Possible hiragana form: ぢん
English-Thai: Longdo Dictionary
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
din[VI] ทำเสียงอึกทึก, See also: ส่งเสียงเอะอะ
din[VT] พูดกรอกหูซ้ำๆ จนจำได้, Syn. instill, incalculate, instruct
din[N] เสียงอึกทึก, See also: เสียงเจี๊ยวจ๊าว, เสียงเอะอะ, Syn. clamor, clatter, uproar
dine[VT] จัดเตรียมอาหารสำหรับ
dine[VI] รับประทาน, See also: ทาน, กิน, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
dine[VI] รับประทานอาหารเย็น, Syn. have, eat, ingest, Ant. tast
DINK[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink[SL] คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dint[N] อำนาจ, See also: แรงกำลัง, ความพยายาม, การออกแรง
diner[N] คนที่มารับประทานอาหารในร้านอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
DIN (Deutsche Industrie Norm)ดีน (สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DIN brake horsepower (DIN bhp)แรงม้าเพลาดีน (บีเอชพีดีน) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dinoflagellateไดโนแฟลเจลเลต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dinosaurไดโนเสาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า din **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
din"When do you watch TV?" "I watch TV after dinner."
din"Does the story have a happy ending?" "Well, a warm one, anyway."
din"How far are you going?" "I'm heading for Chicago."
din"Now and then I think of divorcing him." "You must be kidding!"
din"When does he study?" "He studies before dinner."
din"Is she reading a book?" "Yes, she is."
din"Will you study after dinner?" Yes, I will."
dinSee that dinner is ready by ten.
dinJapan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.
dinNot until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
din(ดิน) {dinned,dinning,dins} n.,v. (ส่ง) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว, Syn. hubbub
dinar(ดินาร์') n. เงินตราของอิหร่าน
dine(ไดนฺ) vi. รับประทานอาหาร vt. เชิญรับประทานอาหาร -Phr. (dine out กินข้าวข้างนอก), Syn. eat
diner(ได'เนอะ) n. ผู้ที่รับประทานอาหาร,ตู้เสบียงของขบวนรถโดยสาร (รถไฟ) ,ร้านอาหารข้างทาง
dinette(ดิเนท') n. เวิงเล็ก ๆ เป็นห้องอาหารเล็ก ๆ
ding(ดิง) vt.,vi.,n. (เสียง) ดังเหมือนเสียงระฆัง, Syn. ring
ding-a-ling(ดิง'กะลิ) n. คนโง่เง่า,คนเบาปัญญา
dingbats(ดิงแบตส์) เป็นชื่อแบบอักษร (font) ที่มีลักษณะเป็นภาพแทนที่จะเป็นตัวอักษรหรือตัวเลข แบบตัวอักษรที่มีลักษณะเป็นภาพนี้มีหลายชื่อ นอกจาก Zapf Dingbats ในแมคอินทอชแล้ว ในพีซีก็มี Wingdings (ภาพเหล่านี้จะขยาย/ลดขนาดได้เหมือนตัวอักษร)
dingey(ดิง'กี) n. ดูdinghy
dinghy(ดิง'กี) n. เรือบดเล็ก (ของเรือใหญ่) -pl. dinghies, Syn. dingey,dingy,dinky

English-Thai: Nontri Dictionary
din(n) เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงเจี๊ยวจ๊าว
din(vi) ส่งเสียงอึกทึกครึกโครม,ส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
dine(vi) กินเลี้ยง,รับประทานอาหารเย็น
ding(n) เสียงระฆัง,เสียงกระดิ่ง
dingle(n) หุบเหว
dingy(adj) มอซอ,สกปรก,สลัว,ทึมๆ,หดหู่ใจ
DINING dining room(n) ห้องรับประทานอาหาร,ห้องกินข้าว
dinner(n) อาหารเย็น,อาหารมื้อค่ำ
dinosaur(n) สัตว์จำพวกไดโนเสาร์,กิ้งก่ายักษ์
dint(n) พละกำลัง,แรง,อำนาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต่าล้านปี[N] dinosaur, Syn. ไดโนเสาร์เต่าล้านปี, Example: ข้าราชการในกระทรวงถูกประณามว่าเป็นเต่าล้านปีไม่ยอมรับความคิดสมัยใหม่, Thai definition: เรียกคนหลงยุค
โต๊ะอาหาร[N] dining table
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
ห้องอาหาร[N] dining-room, See also: eating-room, restaurant, Syn. ร้านอาหาร, Example: หล่อนเรียนหนังสือไปพร้อมๆ กับทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟในห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่ง, Count unit: ห้อง, Thai definition: สถานที่สำหรับรับประทานอาหารในบ้านเรือน หรือสำนักงาน
อาหารเย็น[N] dinner, Syn. อาหารค่ำ, มื้อเย็น, ข้าวเย็น, Example: พ่อชอบเล่าเรื่องน่ารู้ต่างๆ ให้ลูกฟังในเวลารับประทานอาหารเย็น, Thai definition: อาหารมื้อเย็น
ข้าวเย็น[N] dinner, See also: supper, evening meal, Syn. อาหารเย็น, อาหารมื้อเย็น, Example: พ่อจะกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านทุกวัน, Count unit: มื้อ, Thai definition: อาหารที่ทานตอนมื้อเย็น
ไดโนเสาร์[N] dinosaur, Syn. ไดโนเสา, Example: ไดโนเสาร์เป็นสัตว์สูญพันธุ์ไปแล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกหนึ่ง รูปร่างคล้ายกิ้งก่ายักษ์ แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก มีหลายชนิด บางชนิดกินพืช บางชนิดกินเนื้อสัตว์, Notes: (อังกฤษ)
โต๊ะกินข้าว[N] dining table, Example: พ่อไม่เคยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือมาก่อน บางทีก็เขียนที่โต๊ะกินข้าว, Count unit: ตัว, Thai definition: โต๊ะสำหรับกินข้าว
กระบู้กระบี้[ADJ] distorted, See also: dinted, false, dented, deformed, disfigured, Syn. บู้บี้, บู้ๆ บี้ๆ, บุบ, Example: กระป๋องมีรูปร่างกระบู้กระบี้เพราะโดนรถทับ
กินดอง[V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารค่ำ [n.] (āhān kham) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper (Belg.) [m]
อาหารกลางวัน[n.] (āhān klāngwan) EN: lunch ; luncheon   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อกลางวัน[n.] (āhān meū klāngwan) EN: lunch   FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารมื้อเย็น[n.] (āhān meū yen) EN: dinner ; supper   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
อาหารเย็น[n.] (āhān yen) EN: dinner   FR: dîner [m] ; souper [m] (Belg.)
ไอโอดีน[n.] (ai-ōdīn) EN: iodine   FR: iode [m]
อาการเลือดตกใน[n. exp.] (ākān leūat toknai) EN: internal bleeding   
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIN D IH1 N
DINE D AY1 N
DING D IH1 NG
DINK D IH1 NG K
DINI D IY1 N IY0
DINH D IH1 N
DINT D IH1 N T
DINA D IY1 N AH0
DINO D IY1 N OW0
DINGY D IH1 N JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
din (v) (d i1 n)
dine (v) (d ai1 n)
dins (v) (d i1 n z)
dint (n) (d i1 n t)
dinar (n) (d ii1 n aa r)
dined (v) (d ai1 n d)
diner (n) (d ai1 n @ r)
dines (v) (d ai1 n z)
dingy (j) (d i1 n jh ii)
dinky (j) (d i1 ng k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ding1, 丁] surname Ding; cubes (of food); fourth of 10 heavenly trunks 十天干; fourth in order; letter "D" or roman "IV" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; butyl [Add to Longdo]
丁丑[ding1 chou3, 丁丑] fourteenth year D2 of the 60 year cycle, e.g. 1997 or 2057 [Add to Longdo]
丁二醇[ding1 er4 chun2, 丁二醇] butyl glycol [Add to Longdo]
丁亥[ding1 hai4, 丁亥] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067 [Add to Longdo]
丁卯[ding1 mao3, 丁卯] fourth year D4 of the 60 year cycle, e.g. 1987 or 2047 [Add to Longdo]
丁型肝炎[ding1 xing2 gan1 yan2, 丁型肝炎] hepatitis D [Add to Longdo]
丁基[ding1 ji1, 丁基] butyl group C4H9- (chem.) [Add to Longdo]
丁基[Ding1 Ji1, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution [Add to Longdo]
丁字[ding1 zi4, 丁字] T-shaped [Add to Longdo]
丁字尺[ding1 zi4 chi3, 丁字尺] T-square; set square (carpenter's tool) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディン[でいん, dein] DIN [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendessen {n}dinner [Add to Longdo]
Ding {n}; Sache {f} | Dinge {pl}; Sachen {pl}; Krempel {m} | Dinge für sich behalten | die Dinge laufen lassen | den Dingen auf den Grund gehen | das Ding an sichthing | things | to keep things to oneself | to let things slide | to get to the bottom of things | the thing-in-itself [Add to Longdo]
Ding {n}; Geschichte {f}concern [Add to Longdo]
Ding {n}; Kniff {m}; Trick {m}gimmick [Add to Longdo]
Dinghy {n}; Beiboot {n}dinghy [Add to Longdo]
Dingsbums {n}thingamabob; thingumabob; thingmabob; thingamajig; thingumajig; thingmajig; thingummy [Add to Longdo]
Dingsbums {n}dohickey; dojigger; doodad; doohickey; gimmick [Add to Longdo]
Dingsbums {n}; technisches Dinggizmo [Add to Longdo]
Dingsbums {n} | Dingsbumse {pl}whatnot | whatnots [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恐竜[きょうりゅう, kyouryuu] Dinosaurier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Din \Din\, v. i. To sound with a din; a ding. [1913 Webster] The gay viol dinning in the dale. --A. Seward. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Din \Din\ (d[i^]n), n. [AS. dyne, dyn; akin to Icel. dynr, and to AS. dynian to resound, Icel. dynja to pour down like hail or rain; cf. Skr. dhuni roaring, a torrent, dhvan to sound. Cf. {Dun} to ask payment.] Loud, confused, harsh noise; a loud, continuous, rattling or clanging sound; clamor; roar. [1913 Webster] Think you a little din can daunt mine ears? --Shak. [1913 Webster] He knew the battle's din afar. --Sir W. Scott. [1913 Webster] The dust and din and steam of town. --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Din \Din\, v. t. [imp. & p. p. {Dinned}; p. pr. & vb. n. {Dinning}.] [AS. dynian. See {Din}, n.] 1. To strike with confused or clanging sound; to stun with loud and continued noise; to harass with clamor; as, to din the ears with cries. [1913 Webster] 2. To utter with a din; to repeat noisily; to ding. [1913 Webster] This hath been often dinned in my ears. --Swift. [1913 Webster] {To din into}, to fix in the mind of another by frequent and noisy repetitions. --Sir W. Scott. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: din n 1: a loud harsh or strident noise [syn: {blare}, {blaring}, {cacophony}, {clamor}, {din}] 2: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion}, {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}] v 1: make a resonant sound, like artillery; "His deep voice boomed through the hall" [syn: {boom}, {din}] 2: instill (into a person) by constant repetition; "he dinned the lessons into his students" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: DIN Deutsches Institut fuer Normung (org.) From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: din your From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: faith 1. inanç, itikat, iman 2. güven, itimat, emniyet, tevekkül 3. din 4. sadakat, vefa. faith cure itikatla şifa bulma. faith healer itikatla hastalığı iyi ettiğini iddia eden kimse. faith in God Tanrıya inanış, Allaha iman. bad faith kötü niyet, bozuk niyet, hıyanet, samimiyetsizlik. break one' faith sözünde durmamak, güvenini sarsmak. good faith samimiyet, iyi niyet. keep one' faith imanını elden bırakmamak 5. sözünde durmak .pin one' faith on (herhangi bir şeye) bel bağlamak, tamamen güvenmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: persuasion 1. inandırma, ikna etme 2. kandırma veya ikna etme kabiliyeti 3. kanaat, inanç, itikat 4. mezhep, din, akide From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: religion 1. din, iman 2. diyanet, din duygusu, dindarlık. religionism taassup 3. dindarlık taslama. religionist mutaassıp kimse.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3104 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).