Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for abe (126 entries) (0.2575 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abe-, *abe*. Possible hiragana form: あべ
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
aberrantion (n name ) a fact, an action or a way of behaving that is not usual, and that may be unacceptable

English-Thai: Longdo Dictionary
Aberdeen(N.) เมืองท่าในตะวันออกเฉียงเหนือของสก็อตแลนด์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abed[ADV] บนเตียง
abet[VT] ให้กำลังใจ, See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น, Syn. incite, sanction
abeam[ADV] ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง
abet in[PHRV] ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด), See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
aberrant[ADJ] ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ
abetment[N] การให้กำลังใจ, Syn. encouragement
abeyance[N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
aberration[N] การเบี่ยงเบนจากปกติ, See also: ความผิดปกติ, Syn. deviant, anomalous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
Abel's inequalityอสมการอาเบล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abelian groupอาบีเลียนกรุป [มีความหมายเหมือนกับ commutative group] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
abend; abnormal endการหยุดงานผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aberrant๑. วิปลาส๒. ผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrantผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aberrant frenumเนื้อยึดผิดตำแหน่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aberrant goiter; goitre, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrant goitre; goiter, aberrantโรคคอพอกผิดตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberration๑. การออกนอกทาง๒. (จักษุ.) การพร่า, ความพร่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aberrationความผิดปรกติ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า abe **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
abeA is the first letter of the alphabet.
abeThe Arabic script was replaced by the Roman alphabet.
abeIn the alphabet B comes after A.
abe'A' comes before 'B' in the alphabet.
abeThe alphabet consists of 26 letters.
abeHow many letters are there in the alphabet?
abeSay the alphabet backward.
abeWrite the alphabet in capitals.
abeThe number of errors of fact in Arendt's book are considerably fewer than Abel implies.
abeAunt Isabel is generous and gave us a lot of presents.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeabbr. acute bacterial endocaritis
abeam(อะบีม') adv.,adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
abel(เอ' เบิล) n. ลูกชายคนที่สองของ Adam & Eve (second son of Adam and Eve)
abele(อะบีล' เอ' บีล) n. ต้นไป่หยางเงิน (Populus alvba) (white poplar tree)
abelian(อะบี' เลียน, อะเบล' ยัน) adj. เกี่ยวกับ Niels Henrik Abel (นักคณิตศาสตร์มีชื่อ) เปลี่ยนกลุ่มได้, กลุ่มที่เปลี่ยนได้
abelmosk(เอ' เบลมอสค) n. ต้นไม้เมืองร้อนชนิดหนึ่ง (Hibiscus Abelmoschus)
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
abeokuta(เอ' บีออ' คูทา) n. ชื่อเมืองหนึ่งในไนจีเรีย (SW Nigeria)

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ
abed(adv) อยู่บนเตียง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abetter(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ยุยง[N] abettor, See also: assistant, helper, supporter, Example: เขาเป็นผู้ยุยงให้เพื่อนทั้ง 2 ฝ่ายแตกความสามัคคีกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กระตุ้นให้เกิดความกระด้างกระเดื่อง
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างนี้ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อ
เป่าหู[V] instigate, See also: abet, incite, Syn. ยุยง, ยุแยงตะแคงรั่ว, ยุให้รำตำให้รั่ว, Example: เธอก็เป็นอย่างงี้ ใครเป่าหูทีสองทีเชื่อเขาไปทั้งหมด, Thai definition: พูดให้เข้าหูบ่อยๆ เพื่อให้เชื่อหรือให้เห็นดีเห็นงามด้วย
เสี้ยม[V] instigate, See also: abet, arouse, Syn. ยุแหย่, ยุยง, ยุแยง, ยุ, ยุแยงตะแคงรั่ว, เสี้ยมสอน, Example: ชาวบ้านพวกนี้คงจะมีคนเสี้ยมให้เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลแน่
ชะมดต้น[N] Abelmoschus moschatus Medic., Syn. ฝ้ายผี, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มชนิด Abelmoschus moschatus Medic. ในวงศ์ Malvaceae ดอกสีเหลืองตรงกลางสีน้ำตาลเข้ม เมล็ดมีกลิ่นคล้ายกลิ่นชะมดเช็ด ใช้ทำยาได้
กระเจี๊ยบ[N] Roselle, See also: Abelmoschus esculentus (Linn.), Count unit: ต้น, ผล, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Abelmoschus esculentus (Linn.) Moench ในวงศ์ Malvaceae ผลสีเขียวยาวประมาณ 12 เซนติเมตร ใช้เป็นผัก, กระเจี๊ยบมอญ มะเขือทวาย หรือ มะเขือมอญ ก็เรียก
ความคลาดเคลื่อน[N] deviation, See also: aberration, Example: ปัญหาของงานในลักษณะนี้คือข้อมูลมักมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วย, Thai definition: ความผิดไปจากความจริง, ความไม่ตรงกับความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script   FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukrom) EN: alphabetical order ; alphabetic index   FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter (of alphabet) ; alphabet   FR: lettre (de l'alphabet) [f] ; consonne [f] ; caractère (alphabétique) [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet   FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order   FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m] ; série [f]
อาหรับ[n. prop.] (Ārap) EN: Arab   FR: Arabe [m]
อาหรับ[adj.] (Ārap) EN: Arabian   FR: arabe
ฉบัง[n.] (chabang) EN: verse (with 16 syllables per line)   FR: vers (composés de 16 syllabes par ligne) [mpl]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker   FR: étiquette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ABE EY1 B
ABEX EY1 B EH0 K S
ABET AH0 B EH1 T
ABER EY1 B ER0
ABEL EY1 B AH0 L
ABEE AH0 B IY1
ABED AH0 B EH1 D
ABEND AH0 B EH1 N D
ABEND AE1 B EH0 N D
ABELS EY1 B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Abe (n) (ei1 b)
Abel (n) (ei1 b @ l)
abed (a) (@1 b e1 d)
abet (v) (@1 b e1 t)
abeam (a) (@1 b ii1 m)
abets (v) (@1 b e1 t s)
abetted (v) (@1 b e1 t i d)
Abercarn (n) (a1 b @ k aa n)
Aberdare (n) (a2 b @ d e@1 r)
Aberdeen (n) (a2 b @ d ii1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚伯[Ya4 bo2, 亞伯] Abe (short form for Abraham); Abel (in Genesis 4:2) [Add to Longdo]
安倍晋三[An1 bei4 Jin4 san1, 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]
アベイラビリティ;アベイラビリティー[, abeirabiritei ; abeirabiritei-] (n) availability [Add to Longdo]
アベイラビリティ基準[アベイラビリティきじゅん, abeirabiritei kijun] (n) availability criterion; availability criteria [Add to Longdo]
アベイラビリティ率[アベイラビリティりつ, abeirabiritei ritsu] (n) availability ratio [Add to Longdo]
アベイラブル[, abeiraburu] (adj-f) available [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate [Add to Longdo]
アベック[, abekku] (n) a couple (of lovers, etc.) (fre [Add to Longdo]
アベックホームラン[, abekkuho-muran] (n) back-to-back homeruns (baseball) (wasei [Add to Longdo]
アベニュー[, abenyu-] (n) avenue; (P) [Add to Longdo]
アベレージ[, abere-ji] (n) average [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.) [Add to Longdo]
エービーイー[えーびーいー, e-bi-i-] ABE [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Abend(n) |der, pl. Abende| เวลาเย็น
abend(adv) ตอนเย็น
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Abendessen(n) |das, pl. Abendessen| อาหารเย็น, ข้าวเย็น
aber(Konj.) แต่ เช่น Das Gerät ist alt aber funktioniert noch gut. เครื่องมือนี้เก่าแต่ว่ายังใช้งานได้ดี, See also: jedoch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbildungsfehler {m}aberration [Add to Longdo]
Abc-Schütze {m}abecedarian [Add to Longdo]
Abelsche Gruppe {f} [math.]Abelian group [Add to Longdo]
Abend {m} | Abende {pl} | am Abendevening | evenings | in the evening [Add to Longdo]
Abendandacht {f}Evening prayer [Add to Longdo]
Abendandacht {f}evensong [Add to Longdo]
Abendanzug {m}dinner dress; evening suit; dress suit [Add to Longdo]
Abendbrot {n}; Abendessen {n} | Abendessen {pl} | Abendbrot essensupper; evening meal | suppers | to have (one's) supper; to have one's evening meal [Add to Longdo]
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abenddämmerung {f} | Abenddämmerungen {pl}dusk | dusks [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冒険[ぼうけん, bouken] Abenteuer [Add to Longdo]
冒険小説[ぼうけんしょうせつ, boukenshousetsu] Abenteuerroman [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] Abend [Add to Longdo]
夕刊[ゆうかん, yuukan] Abendausgabe [Add to Longdo]
夕方[ゆうがた, yuugata] Abend [Add to Longdo]
夕日[ゆうひ, yuuhi] Abendsonne [Add to Longdo]
夕映え[ゆうばえ, yuubae] Abendroete [Add to Longdo]
夕涼み[ゆうすずみ, yuusuzumi] abendliche_Kuehle, abendliche_Frische [Add to Longdo]
夕焼け[ゆうやけ, yuuyake] Abendrot [Add to Longdo]
夕霧[ゆうぎり, yuugiri] Abendnebel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: abe ape; monkey

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2575 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).